Cách xử lý nhanh các lỗi thường gặp:

 1. 1. Thiết bị không thể khởi động:

  - Cắm nguồn sạc vào thiết bị để đảm bảo thiết bị được cấp nguồn điện. Tiết hành khởi động thiết bị.

  - Nếu không, kiểm tra đầu cắm sạc vào thiết bị để đảm bảo thiết bị được cấp nguồn để tránh lỗi tiếp xúc.

  - Nếu thiết bị vẫn không thể khởi động, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

  2. Không thể cập nhật hoặc nâng cấp ứng dụng

  - Đảm bảo máy tính và thiết bị được kết nối thông qua phụ kiện cáp kết nối đi kèm.

  - Đảm bảo phần mềm quản lý thiết bị Classbook Manager thông báo đã kết nối thành công.

  - Đảm bảo tính tương thích của thiết bị với phần mềm Classbook Manager tương ứng.

  3. Treo máy: Vui lòng tiến hành khởi động lại thiết bị thông qua nút nguồn  hoặc liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

  Xin trân trọng cảm ơn